De huisregels van IP Campus

  De toezichthouder zal u tijdens zijn/haar welkomstwoord ook attenderen op deze regels:

 • Het is niet toegestaan om jassen en tassen mee te nemen in het toetslokaal, daarvoor zijn kluisjes aanwezig om deze in op te bergen;
 • Mobiele telefoons, digitale horloges, gehoorapparaten, camera’s, pennen en niet toegestane hulpmiddelen dienen ook in de kluisjes opgeborgen te worden;
 • Eten en drinken is niet toegestaan in het examenlokaal. Mocht u het toch nodig hebben, overleg dit dan vooraf uw examen even met onze toezichthouder;
 • Het is tijdens het examen in principe niet toegestaan om naar het toilet te gaan, dus ga vooraf even naar het toilet;
 • Kom het toetslokaal rustig binnen, het kan zijn dat er al andere kandidaten bezig zijn met een examen. Mocht u last hebben van omgevingsgeluiden dan liggen er oordopjes klaar op uw tafel;
 • Controleer of u achter de juiste toegewezen toetswerkplek zit aan de hand uw naam en examennaam, deze staan op het startscherm van uw examen vermeld;
 • De toezichthouder zal de door u meegebrachte toegestane hulpmiddelen controleren;
 • Gelieve niet te schrijven in de door de toezichthouder uitgereikte hulpmiddelen;
 • Kladpapier en een pen liggen op uw toetswerkplek gereed, deze dienen na het examen weer ingeleverd te worden;
 • Tijdens het examen dient uw Identiteitsbewijs(ID) op tafel naast u te liggen;
 • Als er iets mis gaat tijdens uw examen, kunt u uw hand opsteken, de toezichthouder zal dan naar u toe komen. De toezichthouder mag u op geen enkele manier helpen met de inhoud van uw examen;
 • Sluit uw examen niet zelf af maar steek uw hand op, de toezichthouder zal uw examen afsluiten. U ontvangt dan van de toezichthouder een bewijs van deelname of u ontvangt van uw examenbureau een e-mail met het examenresultaat.

We wensen u heel veel succes bij uw examen!

“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.” - Nelson Mandela (1918 - 2013)
Terug naar boven